0
Ülkemizde F klavye çok fazla kullanılmıyor. Özellikle ev kullanıcıları, alışkanlıkları nedeniyle Q klavyeye çok
fazla alışmış durumda. Oysa bir gerçek var ki Q klavye Türkçeye hiç uygun değil. En azından kendisinden daha uygun bir klavye daha var. F klavye. F klavye harflerin dizilişi bakımından Türkçeye uygun ve daha hızlı ve verimli yazım işlemi yapılabiliyor.

Devlet F klavyenin ilk etapta kamu kuruluşlarında yaygınlaşması için bir genelge üzerinde çalışıyor. Bu genelge ile kamu kuruluşlarında F klavye kullanılmaya başlanacak. Fatih Prjesi kapsamında ise öğrenciler için gelecek tabletler F klavyeye sahip olacak.

Q klavye Türkçe göz önüne alındığında yavaş yazıma ve verimsizliğe neden oluyor. F klavye dilimiz için daha uygun. Harflerin sıralanışı, bunun en büyük nedeni. Fatih projesi ile birlikte çocukların erken yaşta F klavyeye alışması sağlanacak. Zaman içinde Q klavye yerini F klavyeye bırakacak. Yapılan açıklamalarda, dilimize uygun olduğu için F klavyenin milli bir klavye olarak kabul edilmesi ve kullanılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Qklavyeye alışmış birinin F klavye kullanabilmesinin imkanı yok. Bir süre bütün harfleri arayacağınızı söyleyebiliriz.

Bu yazı http://www.10line.net adresinde yayınlandı.

Yorum Gönder

 
tic
Top